Psikolojik Danışma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

14. Çift ve aile psikolojik danışması nedir?

“Çift psikolojik danışması” ile genellikle “aralarında evlilik bağı olsun olmasın iki kişi arasındaki, nispeten uzun süreli veya uzun süreli olması planlanan ve duygusal, cinsel, ekonomik vb. paylaşımların olduğu ilişkiyle ilgili sorunlarda bir çiftin katıldığı psikolojik danışma” kastedilmektedir. “Aile psikolojik danışması” ile ise genellikle “aile içi ilişkilerle ilgili sorunlarda eşlerin biri veya her ikisi ile birlikte, çocukların ve varsa, sorunla ilgili ailenin diğer üyelerinin de katıldığı psikolojik danışma” kastedilmektedir.

Çift psikolojik danışması ile aile psikolojik danışmasının temelleri aynıdır; her ikisi de aynı yaklaşımı, “sistem yaklaşımı”nı temel alır: “Eşler/aile üyeleri arasında karşılıklı bir bağ olduğu için eşlerin/aile üyelerinin davranışları, diğer eşin/her bir aile üyesinin ve bir bütün olarak çiftin/ailenin esenliğini olumlu veya olumsuz etkiler. Buna göre, ortaya çıkan sorunlar en iyi biçimde, ilişki/aile ortamı ele alınarak çözülebilir.”

Çift ve aile psikolojik danışması oturumları, bireysel psikolojik danışmadan farklı olarak genellikle yaklaşık 90 dakika sürer. Çift ve aile psikolojik danışmasında, bireysel psikolojik danışmaya göre genellikle daha kısa sürede sonuca ulaşılır; fakat, bu süre de gene haftada bir olmak üzere 3-4 oturum ile 27-28 oturum arasında değişir. Çift ve aile psikolojik danışmasında, eşler/aile üyeleri oturumlara genellikle birlikte katılırlar. Ancak, eğer psikolojik danışmanınız -özellikle sürecin başlarında- gerekli görürse size, çift ve aile psikolojik danışması kapsamında sizin ve eşiniz/aile üyeleriniz ile belirli sayıda bireysel oturum yaparak çalışmayı önerebilir.

Çift ve aile psikolojik danışmasında psikolojik danışmanınız öncelikle, taraf tutmadan, sizinle eşiniz/aile üyeleriniz arasında eşitliğe ve saygıya dayalı açık bir iletişimin kurulmasını sağlamaya çalışacaktır. Bunun yanında, sorununuzun çözümünde ilerleme kaydedebilmeniz için siz ve eşiniz/aile üyeleriniz, birbirinizi suçlamadan kendi duygu, düşünce ve davranışlarınızı gözden geçirmeye istekli olmalısınız.