Psikolojik Danışma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

09. Psikolojik danışmada söyleyeceğim her şey gizli tutulacak mı?

Psikolojik danışmada, gizliliğe (mahremiyete) son derece önem verilir; psikolojik danışmanınıza, aşağıda belirtilen “istisnai durumlar” hariç söyleyeceğiniz, açıklayacağınız her şey kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu kapsamda, psikolojik danışma kayıtlarınız [dolduracağınız form, ölçek vb. ile psikolojik danışmanınızın sizin için kullanacağı formlar (ör. psikolojik danışma planı, oturum notları, sonlandırma raporu)] da psikolojik danışmanınız ve yardımcı personel tarafından kesinlikle gizli tutulacaktır. Sizinle ilgili kayıtları, eğer isterseniz sadece siz görebilirsiniz; psikolojik danışmanınız bu konuda size yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte psikolojik danışmada, belirli “istisnai durumlar” için gizliliğin sınırları vardır:

• “Kendinize veya üçüncü kişilere ciddi bir zarar verme (ör. kendinizin veya üçüncü kişilerin canına kastetme) niyetiniz olduğu yönünde” veya
• “Bir suçun (ör. ‘çocukların cinsel istismarı’ suçunun) işlendiği yönünde” bir belirti göstermeniz ya da sözlü veya yazılı bir açıklamada bulunmanız hâlinde, psikolojik danışmanınızın, sizi ve/veya üçüncü kişileri korumak amacıyla ilgili kişilere (eşinize/ailenize, diğer üçüncü kişilere ve/veya yetkili makamlara) durumu bildirmesi, psikolojik danışmanlığın etik ilkeleri ve uygulama standartları açısından ve kanunen (bk. Türk Ceza Kanunu) bir zorunluluktur.

Benzer bir durum da sizinle ilgili hukuk ve ceza davalarında ortaya çıkabilir; kendine tanıklık çağrısında bulunulması hâlinde, psikolojik danışmanınız kanunen (bk. Ceza Muhakemesi Kanunu) tanıklık yapmak zorunda kalabilir.

Ayrıca, sizin yararınız için durumunuza veya psikolojik danışma sürecinize ilişkin bazı bilgilerin, sizinle ilgili kişilerle (ör. eşinizle ve/veya ailenizle) paylaşılması, psikolojik danışmanınız tarafından bazı durumlarda gerekli görülebilir.

Sonuçta, hangi amaçla olursa olsun, sizinle ilgili bir bilginin başkalarına açıklanması gerektiğinde, psikolojik danışmanınız bu durumu önce sizinle görüşür; hangi bilginin, kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağını belirtir ve sizden sözlü veya yazılı izin alır.